Facebook Twitter

aktualności

Europarlament żąda uwolnienia Vladimira Kozlova

W dn. 18 kwietnia 2013 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję ws. sytuacji w zakresie praw człowieka w Kazachstanie.

 

Parlament wyraził zaniepokojenie z powodu przetrzymywania przywódców opozycji, dziennikarzy i prawników w wyniku procesów niespełniających międzynarodowych norm, a także zaapelował ponownie o zwolnienie wszystkich osób skazanych na podstawie mglistych zarzutów karnych, które można uznać za umotywowane politycznie, w tym Władimira Kozłowa, Wadima Kuramszina i Rozy Tuletajewej.

 

Wyraził również obawy co do uczciwości procesów i ponownie wezwał do zagwarantowania w toczących się procesach przejrzystości i poszanowania standardów międzynarodowych, do zaprzestania wydawania wyroków na opartych wątpliwych podstawach oraz do zachowania niezawisłości wymiaru sprawiedliwości.

 

Ważnym punktem dokumentu jest wezwanie instytucji UE i państw członkowskich, by dążyły do uzyskania gwarancji chroniących dziennikarzy, działaczy opozycji i obrońców praw człowieka oraz ich rodziny, szczególnie tych spośród nich, którzy odwiedzają instytucje UE, by omawiać zagadnienia dotyczące praw człowieka, przed jakimikolwiek kierowanymi później wobec nich groźbami, naciskami czy prześladowaniami.

 

Rezolucja jest istotnym krokiem na drodze do poprawy sytuacji w Kazachstanie. Fundacja Otwarty Dialog, która aktywnie uczestniczyła w jej tworzeniu wyraża nadzieję, że stanowić ona będzie fundament większego zaangażowania krajów UE na tym polu.

 

Jest to już trzecia rezolucja PE domagająca się podjęcia zdecydowanych działań w obszarze praw człowieka i rządów prawa w Kazachstanie przyjęta po pacyfikacji strajku robotniczego w mieście Zhanaozen w grudniu 2011 r., kiedy użycie broni przez policję spowodowało min. 17 ofiar śmiertelnych rozpoczynając jednocześnie falę represji wobec opozycji, niezależnych mediów i ogranizacji pozarządowych w tym kraju.

 

Zdaniem brytyjskiego eurodeputowanego sir Grahama Watsona: Niebo nad Kazachstanem bardzo szybko ciemnieje odkąd ma za nic swoje zobowiązania wynikające z członkostwa w OBWE - w taki sposób wypowiadał się nt. rozwoju sytuacji w tym kraju przedstawiciel i były przewodniczący frakcji Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy.

 

Eurodputowany Krzysztof Lisek potwierdza: W Kazachstanie stale odnotowuje się przypadki łamania praw człowieka, nieprzestrzeganie są międzynarodowe standardy a wobec opozycji toczą się polityczne procesy oraz zamykane są niezależne media, a Bogusław Sonik dodaje: Odnosząc się do wartości demokracji i państwa prawa, posłowie wielokrotnie potępili represje stosowane wobec mediów i działaczy opozycji, wzywając Kazachstan do przestrzegania standardów narzuconych członkom OBWE i Rady Praw Człowieka ONZ.

 

(...) Podczas debaty posłowie wielokrotnie odnieśli się do sytuacji Władimira Kozłowa, działacza opozycji i częstego gościa Parlamentu Europejskiego, który w styczniu 2012 r. został aresztowany i skazany na siedem i pół roku pozbawienia wolności.

 

Pełny dokument rezolucji --> KLIKNIJ

 

 
 
tagi:


All Rights Reserved 2013 vladimirkozlov.org Legal Disclaimer O fundacji