Facebook Twitter

aktualności

Petycja w sprawie uwolnienia Kozlova!

Warszawa, 16.09.2013

Fundacja Otwarty Dialog zainicjowała stworzenie petycji w sprawie uwolnienia Vladimira Kozlova.

 

stand up kozlov.jpg

 

W apelu wystosowanym do Prezydenta Nursultana Nazarbayeva ODF domaga się uwolnienia Kozlova, bądź możliwości rewizji jego wyroku z prawem do sprawiedliwego i transparentego procesu. Fundacja apeluje także o jak najszybsze przeniesienie Kozlova do obwodu almatyńskiego, w którym zgodnie z prawem kazachstańskim powinien odbywać karę. Obecnie Kozlov przebywa w Pietropawłowsku, oddalonym o 2500 km od jego miejsca zamieszkania, co praktycznie uniemożliwia mu kontakt z rodziną i żoną, która obecnie spodziewa dziecka. 

 

Akcję w sprawie Kozlova wsparło Amnesty International, promując wydarzenie na swojej stronie internetowej i facebooku

 

Wierzmy, że uwolnienie Kozlova będzie krokiem, który utoruje drogę Kazachstanu do demokracji! Dołącz do nas i podpisz się pod petycją na portalu change.org!

 

Petycja będzie funkcjonowała na platformie do końca grudnia 2013, do rocznicy wydarzeń w Zhanaozen, upamiętniającej strajk robotników naftowych.

 

Wydarzenia Zhanaozen aktywnie wspierała kazachska opozycja, w tym Vladimir Kozlov. Bunt społeczeństwa obywatelskiego miał jednak niewielkie szanse na przetrwanie, władza postanowiła stłumić strajk przy użyciu siły i obarczyć winą za tragedię opozycję. M.in. Vladimir Kozlov został oskarżony o wzniecanie nienawiści społecznej i próbę obalenia władzy. 

 

 

Treść Petycji: 

 

Apelujemy o zaprzestanie represji wobec opozycyjnych działaczy politycznych, uznając niezależność myślenia oraz działania za fundamentalny warunek istnienia demokratycznego państwa. Partnerski dialog między opozycją a władzą oraz możliwość swobodnej partycypacji w życiu publicznym to prawa przypisane każdej jednostce.

 

W procesie Vladimira Kozlova - lidera demokratycznej opozycji w Kazachstanie, prawa takie jak: wolność słowa, prawo do obrony, czy domniemanie niewinności zostały brutalnie pogwałcone.

 

Vladimir Kozlov jest liderem największej opozycyjnej partii Alga!, której władze Kazachstanu, pomimo wieloletnich starań, nie udzieliły zgody na formalną rejestrację. Alga! i jej działacze podjęli się wysiłku na rzecz mobilizacji społeczeństwa kazachskiego w celu przeciwstawienia się represyjnej polityce władz oraz zdemaskowaniu na scenie międzynarodowej autorytarnego charakteru rządów Nazarbayeva.

 

Vladimir Kozlov od 23 stycznia 2012 roku przebywa w wiezieniu. Zostal skazany na 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności wraz z konfiskatą majątku pod zarzutem wzniecania nienawiści społecznej, wzywania do obalenia ustroju konstytucyjnego oraz utworzenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą podczas wydarzeń w Zhanaozen w 2011 r.

 

Opozycjonista, decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Kazachstanu, został wysłany do kolonii karnej w Petropavlovsku, znajdującym się w obwodzie północnokazachskim , oddalonym o ponad 2500 km od jego miejsca zamieszkania. Decyzja ta pozostaje w sprzeczności z obowiązującym w Kazachstanie prawem, zgodnie z którym skazany powinien odbywać karę pozbawienia wolności w rejonie miejsca zamieszkania (w przypadku Kozlova jest to miasto Almaty. Decyzja władz utrudnia kontakty Kozlova z rodziną, a wkrótce ze względu na ciążę jego żony Aliyi może je całkowicie uniemożliwić.

 

Obecnie opozycjonista odbył już rok i siedem miesięcy kary, będąc stale szykanowanym przez administracyjne władze więzienia - Kozlovovi odmawia się m.in. dostępu do właściwej opieki medycznej oraz utrudnia widzenia z rodziną i otrzymywanie paczek. Licznym represjom poddawana jest także jego rodzina.

Zarzuty sformułowane przeciwko Kozlovovi są sprzeczne z sygnowanymi przez Kazachstan traktatami o prawach człowieka. Ponadto międzynarodowe organizacje ochrony praw człowieka takie jak: Amnesty International Freedom House, Human Rights Watch, Norweski Komitet Helsiński i inne donoszą o licznych naruszeniach, które poddają w wątpliwość prawomocność wyroku. Nadużycia obejmowały m.in. próby wymuszania zeznań, drastyczne ograniczanie czasu na zapoznanie się z aktami oskarżenia, ograniczanie dostępu do adwokatów, czy przetrzymywanie w niehumanitarnych warunkach. Uwolnienia Vladimira Kozlova domagali się także europosłowie Parlamentu Europejskiego poprzez rezolucje kierowane do Komisji Europejskiej. Swoje zaniepokojenie wyrazili też: Catherine Ashton, Riccaro Migliori, Ian Kelly, Hugh Williamson, Marcin Święcicki, Adam Michnik czy Marcus Löning.

 

Vladimir Kozlov wsparł robotników naftowych z Zhanaozen, walczących o godziwe wynagrodzenie i lepsze warunki pracy. Racje robotników były w pełni uzasadnione, tak samo jak okazane im przez Kozlova wsparcie. Gdy w połowie 2011 r. wybuchł strajk w Zhanaozen, kierowana przez Kozlova Alga! dostarczała strajkującym wodę i zaopatrzenie, organizowała także szkolenia służące zachowaniu pokojowej formy protestu - przez siedem miesięcy trwania strajku nie zostały odnotowane żadne przypadki naruszenia porządku publicznego przez jego uczestników.
Wyrok w sprawie Kozlovie ma charakter czysto polityczny - jest ceną, którą opozycjonista płaci za otwartą krytykę prezydenckiej dyktatury Nazarbayeva. Kazachstański system sądownictwa został wykorzystywany do stłamszenia głosu opozycji.

 

Wobec tego my - społeczność międzynarodowa, wspierana przez fundacje i organizacje ochrony praw człowieka, domagamy się uwolnienia Vladimira Kozlova bądź rewizji jego wyroku z prawem do sprawiedliwego i transparentnego procesu. Domagamy się także jak najszybszego przeniesienia Kozlova do obowodu almatyńskiego - zgodnie z art. 68 kodeksu postępowania karnego, który stanowi o konieczności odbywania kary w więzieniu najbliższym miejscu zamieszkania.

 

Wierzymy, że uwolnienie Kozlova będzie krokiem, który utoruje drogę Kazachstanu do ładu demokratycznego.

 

 

 

 
 
tagi: Kozlov


All Rights Reserved 2013 vladimirkozlov.org Legal Disclaimer O fundacji