Facebook Twitter

aktualności

Sąd Najwyższy w Astanie podtrzymał wyrok w sprawie Vladimira Kozlova

05.08.2013, Astana, Kazachstan

Źródło: Fundacja Otwarty Dialog

 

Proces więźnia politycznego - Vladimira Kozlova trafił dzisiaj po raz kolejny na wokandę sądu w Astanie. Sąd Najwyższy Kazachstanu odmówił wszczęcia postępowania odwoławczego, podtrzymując tym samym wyrok siedmiu i pół roku pozbawienia wolności i przepadku mienia. Pomimo złego stanu zdrowia Kozlov ma niezmiennie odbywać wyrok w kolonii karnej w Pietropawłowsku. Amnestia prezydenta jest ostatnią nadzieją na wolność dla Kozlova.

 

Vladimir Kozlov (Władimir Kozłow) to kazachski więzień polityczny i lider niezarejestrowanej partii Ałga! Proces jest następstwem jego zaangażowania politycznego, mającego na celu wspieranie demokratycznych przemian w kraju rządzonym autorytarnie przez Nursułtana Nazarbajewa. Kozlov walczył o utworzenie międzynarodowej grupy ds. zbadania wydarzeń w Zhanaozen, gdzie podczas pacyfikacji pokojowego strajku robotników w grudniu 2011 roku, zabito (wg. niezależnych źródeł) kilkadziesiąt osób.

 

Dzisiejszy proces był nie tylko szansą na wolność opozycjonisty, ale też szansą dla Kazachstanu na wykazanie dobrej woli wobec sprzeciwów, wystosowanych w rezolucjach Parlamentu Europejskiego w związku z procesami o podłożu politycznym. Sędzia Sądu Najwyższego Moryak Shegenov oznajmił jednak, że sąd nie widzi podstaw to ponownego rozpatrzenia sprawy. Tym samym jedyną szansą na uwolnienie opozycjonisty pozostaje jego ułaskawienie przez prezydenta kraju Nursułtana Nazarbajewa.

 

Na procesie w Astnie obecny był poseł Tadeusz Woźniak. Jak poinformował, oburzenie wśród obserwatorów wywołał brak tłumaczenia części rozprawy na język rosyjski, będący językiem oskarżonego. Na rozprawie obecnych było również pięciu włoskich parlamentarzystów, reprezentujących partię MoVimento 5 Stelle oraz przedstawiciele amerykańskiej, francuskiej, belgijskiej i fińskiej ambasady. Europejscy parlamentarzyści wzięli udział w procesie na zaproszenie Fundacji Otwarty Dialog."Dla mnie osobiście największym przeżyciem było spotkanie z żoną Kozlova - Aliją Turusbekową, z którą rozmawialiśmy o chorobie męża i jej zmaganiach w tak trudnej sytuacji." - mówi Tadeusz Woźniak i dodaje: "W wywiadach jakich udzielałem kazachskiej prasie i telewizji za każdym razem podkreślałem, że w moim przekonaniu Kozlov jest patriotą, który walczy o dobro swojego kraju, a to że ma w niektórych kwestiach inne zdanie niż władza to jego niezbywalne prawo. Jego i każdej osoby niezależnie od kraju w jakim przebywa".

 

Vladimir Kozlov przebywa w więzieniu od ponad 1,5 roku w trudnych do zaakceptowania warunkach. Społeczeństwo międzynarodowe nie godzi się na taki scenariusz. Kazachscy działacze społeczni i obrońcy praw człowieka wpisali go na listę współczesnych więźniów politycznych Kazachstanu. Obecność więźniów politycznych jest niedopuszczalna w kraju, który jest członkiem Rady Praw Człowieka przy ONZ i ratyfikował Międzynarodowy Pakt Swobód Obywatelskich i Politycznych.

 
 
tagi:


All Rights Reserved 2013 vladimirkozlov.org Legal Disclaimer O fundacji