Facebook Twitter

Fundacja "Otwarty Dialog"

Fundacja Otwarty Dialog została założona w 2009 r. Działalność Fundacji koncentruje się głównie na największych krajach Wspólnoty Niepodległych Państw: Rosji, Ukrainie i Kazachstanie.

 

Celami Fundacji są:

 

  • Propagowanie europejskich wartości demokracji i rządów prawa, informowanie obywateli państw, które niedawno wstąpiły na ścieżkę demokracji o przysługujących im prawach i wolnościach
  • Publiczny lobbing na rzecz praw człowieka i wolności
  • Programy kształcenia aktywistów społecznych z państw byłego Związku Radzieckiego
  • Finansowanie i organizacyjne wsparcie inicjatyw społecznych skierowanych na realizację praw i wolności człowieka
  • Organizacja niezależnych misji obserwacyjnych podczas wyborów prezydenckich, parlamentarnych i lokalnych, w szczególności w państwach leżących na obszarze byłego Związku Radzieckiego
  • Organizacja i przeprowadzanie projektów analityczno-badawczych w celu ustalenia rzeczywistych problemów i determinujących je uwarunkowań społecznych w państwach znajdujących się na różnych etapach demokratycznej transformacji
  • Kształtowanie opinii publicznej w państwach Unii Europejskiej w kierunku lepszego zrozumienia znaczenia kwestii praw człowieka, demokracji i rządów prawa w krajach leżących na obszarze postsowieckim

 

Środki finansowe na działalność Fundacji pochodzą z grantów i darowizn od osób indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.

 

O swoich działaniach Fundacja regularnie informuje za pośrednictwem:

 

Odfoundation.eu

 

Facebook.com/OpenDialogFoundation

 

Kontakt:

Fundacja Otwarty Dialog
   al. J.Ch. Szucha 11a/21  
   00-580 Warsaw, Polska
   telefon: +48 507 739 025
   mail:  odfoundation (at) odfoundation.eu

All Rights Reserved 2013 vladimirkozlov.org Legal Disclaimer O fundacji