Facebook Twitter

aktualności

Była szefowa polskiego MSZ interweniuje w sprawie Kozlova

Kazachstan, 4 września

 

Była minister spraw zagranicznych RP, obecnie deputowana do Parlamentu Europejskiego, Anna Fotyga w pisemnym zapytaniu zwróciła się do Wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Federiki Mogherini w sprawie kazachstańskiego dziennikarza i opozycjonisty, Vladimira Kozlova. Dotychczasowe naciski Unii Europejskiej na Kazachstan w celu skłonienia władz do przestrzegania praw człowieka Fotyga uznała za niewystarczające i zapytała Wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej, czy jest gotowa w bardziej zdecydowany sposób skorzystać z posiadanych narzędzi.   

 

W liście Fotyga oceniała stan demokracji w Kazachstanie, zauważając, że po tragicznych wydarzeniach z 2011 roku w Zhanaozen sytuacja uległa pogorszeniu. "Symbolem antydemokratycznych represji było skazanie Vladimira Kozlova, który nawet w kolonii karnej wciąż poddawany jest dalszemu uciskowi" - stwierdziła. Jednocześnie eurodeputowana zwróciła uwagę na łamanie przez Kazachstan zobowiązań OBWE oraz odrzucanie rekomendacji ONZ w dziedzinie praw człowieka.

 

Była szefowa MSZ krytycznie odniosła się do działań podejmowanych przez UE. Jej zdaniem UE niewystarczająco wykorzystuje możliwość wpłynięcia na władze w Astanie w trakcie posiedzeń Rady Współpracy Unii Europejskiej i Kazachstanu czy w trakcie negocjacji nowej poszerzonej Umowy o Partnerstwie i Współpracy (ang. enhanced Partnership and Cooperation Agreement). Jak twierdzi Fotyga, "kwestie demokracji i praw człowieka nie są stawiane przez Unię wystarczająco priorytetowo".

 

Wobec obaw o przedkładanie praw człowieka ponad inne interesy łączące państwa członkowskie UE z Kazachstanem, Fotyga zapytała Komisję Europejską/Europejską Służbę Działań Zewnętrznych o to, czy UE monitoruje warunki przetrzymywania Kozlova i innych więźniów politycznych w Kazachstanie oraz czy Wysoka przedstawiciel zamierza skorzystać w bardziej zdecydowany sposób z posiadanych narzędzi w celu skłonienia władz Kazachstanu do przestrzegania międzynarodowych standardów i zobowiązań w obszarze demokracji, praworządności i praw człowieka.

 

W odpowiedzi wysoka przedstawiciel zapewniła, że UE monitoruje postępowania sądowe przeciwko obrońcom praw człowieka i utrzymuje kontakty z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w Kazachstanie. Poinformowała także, że delegatura UE wielokrotnie interweniowała u władz Kazachstanu w obronie Kozlova, zwłaszcza w MSZ, starając się o przeniesienie go do aresztu położonego bliżej jego miejsca zamieszkania i krewnych, a także uzyskanie pozwolenia na odwiedzenie by móc zbadać jego sytuację, w tym stan jego zdrowia. Na zarzut dotyczący niewystarczającego uwypuklenia praw człowieka podczas negocjacji poszerzonej umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy UE a Kazachstanem, w odpowiedzi stwierdzono jedynie, że "położono duży nacisk na demokrację i praworządność, jak również znaczenie praw człowieka i podstawowych wolności".

 

 
 
tagi: Kozlov Kazachstan prawa człowieka Fotyga Mogherini Komisja Europejska


All Rights Reserved 2013 vladimirkozlov.org Legal Disclaimer O fundacji