Facebook Twitter

serwis VladimirKozlov.org

sprawa Vladimira Kozlova

Serwis poświęcony jest Vladimirowi Kozlovowi, liderowi największej w Kazachstanie opozycyjnej Partii Ludowej Alga! (Naprzód!).

 

Kozlov obecnie odbywa karę 7 lat i 6 miesięcy więzienia za rzekome "wzniecanie nienawiści społecznej". Międzynarodowe organizacje obrony praw człowieka (m.in. Freedom House) oraz obserwatorzy z Unii Europejskiej uznali jego proces za nie spełniający elementarnych zasad transparentności i sprawiedliwości. 

 

Naj­częściej tracą wol­ność ci, co jej pragną. 

Stanisław Jerzy Lec

 

Strona podaje aktualne informacje o aktywnościach społeczności międzynarodowej na rzecz uwolnienia Vladimira Kozlova oraz o działaniach służących wspieraniu procesów demokratycznych w Kazachstanie. 

 

Sekcje strony pozwalają na zapoznanie się z sytuacją panującą w kraju rządzonym autorytarnie przez prezydenta Nursultana Nazarbayeva, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji represjonowanych niezależnych mediów i opozycji.

 

vk_about_newVKbig.jpg

 

 

Vladimir Kozlov podjął decyzję o głębszym zaangażowaniu się w politykę podczas wizyty na Ukrainie w 2004 r. Pomarańczowa rewolucja stała się dla niego przykładem pokojowej mobilizacji społeczeństwa w obronie wartości demokratycznych i prawa do samostanowienia politycznego. Kozlov wierzy w trwałość ducha solidarności, która doprowadziła do upadku komunizmu oraz zintegrowała Wschód i Zachód Europy.

 

Swojego wsparcia dla Vladimira Kozlova można udzielić:

 

  • Wysyłając list bezpośrednio do więzienia gdzie przebywa aktualnie Vladimir Kozlov (dokładny adres dostępny w zakładce kontakt)

 

  • Informując swoich przyjaciół i środowisko o sytuacji Vladimira Kozlova i represjach w Kazachstanie

 

  • Wyrażając swoje wsparcie dla inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Kazachstanie

 

  • Będąc niezależnym obserwatorem w Kazachstanie

 

  • Wysyłając listy w obronie Vladimira Kozlova do Ambasady Kazachstanu w swoim kraju

 

  • Wydając oświadczenia i apele w ramach swoich organizacji i rządów, wzywające Kazachstan do uwolnienia Vladymira Kozlova i przestrzegania podpisanych umów regulujących przestrzeganie wolności obywatelskich i praw człowieka


 

 

 

All Rights Reserved 2013 vladimirkozlov.org Legal Disclaimer O fundacji