Facebook Twitter

działalność Vladimira Kozlova

partia Alga! i działalność opozycyjna

 

Vladimir Kozlov ur. 10 sierpnia 1960 r. w Aktobe. Od 1990 do 1996 roku związany z kazachskimi mediami jako redaktor telewizji "AKTiVi", a później jeden z twórców pierwszego prywatnego kanału telewizyjnego "Aktau-Lada".

 

Z polityką związany od 2001 roku, kiedy to nawiązał współpracę z opozycyjną partią Demokratyczny Wybór Kazachstanu.

 

W latach 1996-1998 związany z branżą reklamową i PR, a następnie pracował jako specjalista ds. komunikacji w Elektrowni Atomowej Mangyshlak. Z polityką związany od 2001 roku, kiedy to nawiązał współpracę z opozycyjną partią Demokratyczny Wybór Kazachstanu.

 

W 2003 został wybrany członkiem Rady Politycznej partii, a później członkiem Prezydium Rady Politycznej. W 2004 roku, będąc świadkiem pomarańczowej rewolucji na Ukrainie, nawiązał współpracę z zachodnimi politykami i organizacjami pozarządowymi, które w znaczący sposób wpłynęły na jego dalszą działalność polityczną. Jeden z twórców partii Alga!

 

Od 2007 roku Vladimir Kozlov jest Przewodniczącym Prezydium Komitetu Koordynacyjnego największej w Kazachstanie opozycyjnej Partii Ludowej Alga! (Naprzód!). Alga! powstała w 2005 r., po tym jak zdelegalizowana została partia Demokratyczny Wybór Kazachstanu. Od tego czasu władze konsekwentnie odmawiają jej prawa do rejestracji, pomimo spełniania ustawowych wymogów.

 

Obecnie Alga!, do której należy ponad 61 tysięcy zarejestrowanych osób (dane na styczeń 2012 r.), jest najbardziej liczącą się siłą opozycyjną w Kazachstanie. Pod przewodnictwem Kozlova partia umocniła swoją pozycję, rozbudowując struktury we wszystkich obwodach administracyjnych kraju. Razem ze współpracującym z nią ruchem społecznym Khalyk Maidany (Front Narodowy), Alga! mobilizuje różne grupy społeczne do przeciwstawienia się represyjnej polityce władz sterowanych przez rządzącego od 28 lat Nursultana Nazarbajewa.

 

Alga! mobilizuje różne grupy społeczne do przeciwstawienia się represyjnej polityce władz Nursultana Nazarbajewa

 

 

Kozlov podjął działania na rzecz współpracy pomiędzy narodami pozostającymi dawniej w obrębie i strefie wpływów Związku Sowieckiego. Niósł przesłanie, że wolność, demokracja i prawa człowieka, jako wartości uniwersalne, winny zaistnieć wszędzie. Przypominał, że kres totalitarnego systemu komunistycznego jest dopiero początkiem drogi do wolności dla wielu jego dawnych republik, a w szczególności dla krajów Azji Centralnej.

 

polactiv_VK_newbig.jpg

 

Alga! i Khalyk Maidany niosą pomoc prawną tysiącom mieszkańców Kazachstanu, pomagając im w przezwyciężaniu powszechnej w Kazachstanie "niemocy" administracji państwowej, reprezentując obywateli w sporach pracowniczych, organizując wsparcie socjalne i finansowe, pomagając w negocjacjach z bankami w przypadkach problemów ze spłatą kredytów hipotecznych, nagłaśniając przypadki korupcji i niesprawiedliwości społecznej.

 

W latach 2006-2012 Kozlov wielokrotnie gościł w parlamentach krajów europejskich, m.in. w Sejmie RP, a także w Parlamencie Europejskim

 

 

Vladimir Kozlov podjął decyzję o głębszym zaangażowaniu się w politykę podczas wizyty na Ukrainie w 2004 r. Pomarańczowa rewolucja stała się dla niego przykładem pokojowej mobilizacji społeczeństwa w obronie wartości demokratycznych i prawa do samostanowienia politycznego. Kozlov wierzy w trwałość ducha solidarności, która doprowadziła do upadku komunizmu oraz zintegrowała Wschód i Zachód Europy.

 

W latach 2006-2012 Kozlov wielokrotnie gościł w parlamentach krajów europejskich, m.in. w Sejmie RP, a także w Parlamencie Europejskim. Wszędzie przybywał jako orędownik zmian w celu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Kazachstanie oraz zacieśniania współpracy politycznej, społecznej i kulturalnej z organizacjami i instytucjami europejskimi. W 2009 r. Vladimir Kozlov prowadził w krajach europejskich kampanię przeciwko powierzeniu Kazachstanowi prezydencji w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Jego zdaniem, polityka prześladowania opozycji i łamania praw człowieka w Kazachstanie stawiała pod znakiem zapytania nie tylko legitymację tego kraju do przewodniczenia OBWE, ale również podważała sens istnienia całej organizacji.

 

polactiv_VK_newbig2.jpg

 

Vladimir Kozlov regularnie występował w obronie więźniów politycznych, sprzeciwiając się procesom i wyrokom skazującym takie osoby jak: Yevgeniy Zhovtis, dyrektor Międzynarodowego Biura Praw Człowieka w Kazachstanie, Mukhtar Dzhakishev, dyrektor przedsiębiorstwa państwowego Kazatprom, czy Ramazan Yesergepov, redaktor naczelny Alma-Ata Info.

 

Alga! i Khalyk Maidany niosą pomoc prawną tysiącom mieszkańców Kazachstanu

 

 

Rok 2011 stał się punktem zwrotnym dla opozycji, społeczeństwa obywatelskiego i Vladimira Kozlova osobiście. Wiosną Kozlov, jako kandydat środowisk opozycji demokratycznej, nie został dopuszczony do udziału w odbywających się 3 kwietnia 2011 r. przedterminowych wyborach prezydenckich, w których prezydent Nazarbajew uzyskał 95,5% głosów. Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE uznało wybory za niespełniające standardów demokratycznych.

 

Gdy w połowie 2011 r. wybuchł strajk w Zhanaozen, kierowana przez Kozlova Alga! jako pierwsza rozpoczęła dostarczanie wody i namiotów strajkującym pracownikom. On sam organizował wśród protestujących szkolenia służące zachowaniu pokojowej formy protestu m.in. poprzez unikanie prowokacji służb bezpieczeństwa.

 

polactiv_VK_newbig3.jpg

 

Po tragicznej pacyfikacji strajku Kozlov zwrócił się o pomoc do społeczności międzynarodowej. Podczas spotkania z deputowanymi do Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w dniach 17-19.01.2012 roku wzywał do rozpoczęcia dialogu, przeprowadzenia międzynarodowego śledztwa ws. wydarzeń w Zhanaozen z grudnia 2011 roku oraz ostrzegał przed wyborem przemocy i rozwiązań siłowych, jako drogi do unormowania sytuacji w kraju.

 

Zaraz po powrocie do ojczyzny, 23.01.2012 r. został aresztowany przez Komitet Bezpieczeństwa Narodowego Kazachstanu. Następnie 16.08.2012 w Mangistauskim Sądzie Obwodowym w mieście Aktau rozpoczął się proces sądowy w którym Kozlov został oskarżony z następujących artykułów kodeksu karnego Republiki Kazachstanu:

 

  • Artykuł 164, punkt 3 ("podżeganie do nienawiści społecznej"),
  • Artykuł 170, punkt 2 ("nawoływanie do obalenia ustroju konstytucyjnego"),
  • Artykuł 235, punkt 1 ("utworzenie i kierowanie zorganizowaną grupą w celu dokonania jednego lub kilku przestępstw, a także udział w takiej grupie").

 

Latem 2012 r. Kozlov został zgłoszony do Nagrody Lecha Wałęsy, przyznawanej przez Fundację Instytut Lecha Wałęsy oraz do Freedom Awards, przyznawanej przez Atlantic Council.

 


Gróźb i szykan ze strony Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego Republiki Kazachstanu doświadczyła także żona Kozlova Aliya Turusbekova, której funkcjonariusze KBN kazali "zamilknąć" i której samochód miał 6.06.2012 r. nietypowy wypadek drogowy, noszący znamiona celowego działania.

 

Vladimir Kozlov oświadczył, że kierowane przeciwko niemu oskarżenia zostały sfabrykowane. 8.10.2012 zapadł wyrok w którym został skazany na 7 lat i 6 miesięcy więzienia oraz konfiskatę majątku i poniesienie kosztów procesu. W obwodzie Kozlova swój majątek utraciła także kierowana przez niego partia Alga!.

 

Latem 2012 r. Kozlov został zgłoszony do Nagrody Lecha Wałęsy, przyznawanej przez Fundację Instytut Lecha Wałęsy oraz do Freedom Awards, przyznawanej przez Atlantic Council. Te wyróżnienia w każdym roku otrzymują osoby szczególnie zasłużone dla wolności i demokracji na świecie.

All Rights Reserved 2013 vladimirkozlov.org Legal Disclaimer O fundacji