Facebook Twitter

aktualności

Delegatka ZP OBWE występuje w obronie Vladimira Kozlova

8 września

 

Wzmagają się naciski władz Kazachstanu na Vladimira Kozlova, opozycjonistęskazanego na ponad 7 lat więzienia.  Jak informowaliśmy, władze kolonii karnej podjęły decyzję o zaostrzeniu warunków odbywania kary przez Kozlova, którego niedawno niesprawiedliwie ukarano pobytem w karcerze. W ten sposób pozbawia się go przysługującego mu zgodnie z kazachstańskim prawem możliwości przedterminowego zwolnienia warunkowego.

 

O respektowanie praw opozycjonisty i interwencję w jego sprawie na szczeblu Unii Europejskiej apelowali m.in. była szefowa polskiego MSZ i Posłanka do Parlamentu Europejskiego Anna FotygaPoseł na Sejm RP Marcin Święcicki oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego z Czech Tomas Zdechovsky. Do apeli tych przyłączyła się przewodnicząca czeskiej delegacji w Zgromadzeniu Parlamentarnym OBWE i wiceprzewodnicząca Komisji Generalnej ds. Demokracji, Praw Człowieka i Kwestii Humanitarnych, Ivana Dobesova.

 

Dobesova, powołując się na informacje Fundacji Otwarty Dialog, poprosiła ambasadora Kazachstanu rezydującego w Pradze o szczegółowe informacje dotyczące sytuacji Kozlova. Podobną prośbę skierowała do szefa kolonii karnej, w której swój wyrok odbywa opozycjonista. Jednocześnie zwróciła uwagę na stan zdrowia skazanego, który nie pozwala na odbywanie przez niego pół roku kary w warunkach o zaostrzonym rygorze. Zaapelowała także o zapewnienie mu prawa do przedterminowego zwolnienia warunkowego, które przysługuje dobrze sprawującym się więźniom po odbyciu połowy wyroku.

 

Pobierz:
 

 
 
tagi: Dobesova OBWE Kozlov Kazachstan


All Rights Reserved 2013 vladimirkozlov.org Legal Disclaimer O fundacji