Facebook Twitter

aktualności

Isabel Santos spotkała się z V. Kozlovem

Kazachstan, 12.06.2014

 

Isabel Santos (eurodeputowana, Portugalia), przewodnicząca Komitetu ds. Demokracji, Praw Człowieka i Spraw Humanitarnych Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE spotkała się dziś z kazachstańskim liderem opozycji, Vladimirem Kozlovem, osadzonym w kolonii karnej niedaleko Ałmaty.

 

Wizytę poprzedziły spotkania z najwyższymi urzędnikami rządowymi i parlamentarnymi w Astanie, podczas których pani Santos podkreśliła, że Kazachstan musi wypełniać w całości swoje zobowiązania międzynarodowe w dziedzinie praw człowieka oraz przeprowadzić rzeczywiste reformy polityczne.

 

Isabel Santos rozmawiała z Kozlovem przez około godzinę, za pośrednictwem tłumacza OBWE, w zakładzie penitencjarnym, do którego został niedawno przeniesiony by odbyć pozostały okres kary pozbawienia wolności. Omawiane tematy dotyczyły skazania Kozlova, jego warunków w więzieniu oraz systemu politycznego w Kazachstanie.

 

2014-VISIT-Santos-Chepurina-Kazakhstan.jpg

 

"Podczas wszystkich moich oficjalnych spotkań w Kazachstanie poruszałam sprawę pana Kozlova i wielu innych spraw karnych o podłożu politycznym. Powiedziano mi, że niektóre z tych osób, które obecnie przebywają w więzieniu, zostaną niedługo zwolnione. Popieram takie działania i mam nadzieję, że będą one obejmować również pana Kozlova. Będę uważnie śledzić te sprawy"- powiedziała Santos.

 

Kozlov jest liderem niezarejestrowanej partii "Alga!" (kazach. - "Naprzód!"). W październiku 2012 r. został on skazany na 7,5 roku pozbawienia wolności na podstawie zarzutu próby obalenia rządu w związku z jego rolą w masowych strajkach pracowników naftowych w Zhanaozen w grudniu 2011 roku. Międzynarodowe organizacje praw człowieka, szereg rządów państw zachodnich i główni rzecznicy praw człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE poparli stwierdzenie Kozlova, że sprawa przeciwko niemu ma za zadanie uciszyć opozycję.

 

Santos już na początku tego roku zwróciła się do rządu kazachstańskiego z prośbą o umożliwienie jej odwiedzenia Kozlova oraz Rozy Tuletayevej, działaczki, który broniła praw strajkujących pracowników w Zhanaozen. Obecnie Tuletayeva odbywa karę 5 lat pozbawienia wolności za udział w strajku, który przerodził się w brutalne zamieszki i został stłumiony. Wniosek pani Santos o odwiedzenie Tuletayevej nie został rozpatrzony przez władze na czas. Jednakże z zadowoleniem przyjęła ona wiadomość o niedawnym przeniesieniu Tuletayevej do kolonii karnej o łagodniejszym rygorze.
Przed wizytą u Kozlova, Santos spotkała się w Astanie z Wiceministrem Spraw Wewnętrznych Amantayem Kurenbekovem, Wiceministrem Sprawiedliwości Elvirą Azimovą, Zastępcą Prokuratora Generalnego Andreyem Kravchenko i urzędnikami Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

"Wysoko cenię sobie otwarte dyskusje, które przeprowadziłam z władzami Kazachstanu. Byłam również pod wrażeniem rozwoju gospodarczego kraju i toczących się reform w sferze biznesowej. Jednak ten proces reform pozostaje niepełny, jeśli nie idzie ręka w rękę z kompleksową demokratyzacją. Kraj musi zobowiązać się do przestrzegania wolności wypowiedzi i stowarzyszania się oraz do utworzenia otwartego systemu wielopartyjnego, zgodnie ze zobowiązaniami międzynarodowymi, które na siebie przyjął, w tym również zobowiązaniami wobec OBWE wynikającymi z Dokumentu Madryckiego i Kopenhaskiego"-  stwierdziła Isabel Santos.


Przewodnicząca Komitetu Praw Człowieka ZP OBWE spotkała się także z parlamentarzystami, m.in. z Wiceprzewodniczącym Mazhilisu (niższej izby parlamentu) Sergeyem Dyachenko oraz z Przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Stosunków Międzynarodowych, Obrony i Bezpieczeństwa Ikramem Adyrbekovem. Santos spotkała się również z członkami Delegacji Kazachstanu w ZP OBWE.

 

W dyskusjach na temat proponowanych zmian Kodeksu Karnego oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego w kraju, Santos z zadowoleniem przyjęła podjęte kroki, m.in. reformę systemu karnego, ale ostrzegła przed wprowadzeniem przepisów, które mogłyby ograniczyć swobodę wypowiedzi i zrzeszania się. Santos wezwała także do pełnego wdrożenia oraz przeznaczenia wystarczających środków finansowych państwa na rzecz Krajowego Mechanizmu Prewencji w sprawie zakazu stosowania tortur i złego traktowania w Kazachstanie (NPM). Wyraziła również zaniepokojenie naciskiem na prawników, którzy są obrońcami w sprawach motywowanych politycznie i odradziła realizację rozpatrywanego ograniczenia uprawnień Centrum OBWE w Astanie.

 

Santos spotkała się także z przedstawicielami Centrum OBWE, jak również z przedstawicielami Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju oraz z Przewodniczącym Delegacji UE w Kazachstanie, Aurelią Bouchez.

 

Podczas wizyty prowadziła również rozmowy z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, spośród których znaczną większość stanowiły kobiety, poruszając tematy związane m.in. z wolnością mediów, wolnością polityczną oraz warunkami w więzieniach. Santos wyraziła podziw dla działaczy za ich odwagę i zaangażowanie.

 

Źródło: oscepa.org 

 
 
tagi: obwe Santos


All Rights Reserved 2013 vladimirkozlov.org Legal Disclaimer O fundacji