Facebook Twitter

aktualności

Kozlov o prześladowaniu więźniów skazanych za poglądy polityczne

Kazachstan, 11.03.2015

 

Więzień polityczny, Vladimir Kozlov, który od 2012 roku odbywa karę pozbawienia wolności 7 lat i 6 miesięcy, napisał o kazachstańskim systemie więziennictwa.  Zdaniem opozycjonisty powszechnym w kraju stały się prześladowania za poglądy polityczne. Nie kończą się one jednak na wyroku skazującym. Niepokorni są prześladowani cały czas także w więzieniu. Oponenci reżimu mają nigdy nie wyjść na wolność  - twierdzi Kozlov.

 

Zdaniem lidera partii Alga!, skazani za poglądy polityczne są w kazachstańskich zakładach karnych dyskryminowani. Kozlov powołuje się przy tym na własne, ponad trzy letnie doświadczenie. Niedawno, 5 lutego 2015, po raz kolejny odrzucono jego wniosek o przeniesienie do kolonii o lżejszych warunkach odbywania kary. Kolejne komisje swoje odmowy tłumaczyły m.in. rzekomym zagrożeniem, które stwarza Kozlov dla współwięźniów. Nowy Kodeks Karny Wykonawczy (УИК) wyposażył administrację kolonii w nowe uprawnienia, które dodatkowo ułatwią wydawanie podobnych decyzji. Stary kodeks warunkował zgodę na przeniesienie brakiem kar na koncie więźnia. W nowym dodano zapis o koniecznych dodatkowych bodźcach.

 

Od kiedy Kozlov przebywa w kolonii w Zarechnoye, przeniesiony z Pietropawłowska w północnym Kazachstanie, więzienna biblioteka wzbogaciła się o ponad 350 książek. Książki ślą Kozlovowi przyjaciele, ten przekazuje je później do więziennego księgozbioru. Opozycjonista zaangażował się też w pomoc w organizacji turnieju szachowego i zapisał się do więziennej szkoły. Wystąpił też z inicjatywą założenia centrum kultury w zakładzie i jako jeden z pierwszych dobrowolnie przystąpił do funkcjonującej w kolonii organizacji więźniów. Jednak jak pisze Kozlov władze zdają się tego nie dostrzegać. W rezultacie po raz kolejny odrzucono wniosek o przeniesienie.

 

I choć dyskryminacja tych, których reżim uznaje za politycznie niepoprawnych jest niezgodna z prawem, to de facto jest jednym z instrumentów walki z przedstawicielami opozycji - podsumowuje Kozlov.

 

Źródło: respublika-kaz.info

 
 
tagi:


All Rights Reserved 2013 vladimirkozlov.org Legal Disclaimer O fundacji