Facebook Twitter

aktualności

Odpowiedź władz Kazachstanu na wnioski w sprawie Kozlova

Departament Służby Konsularnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Kazachstanu (RK) oraz Prokuratura Generalna Republiki Kazachstanu rozpatrzyły wniosek w sprawie Kozlova skierowany przez Lyudmylę Kozlovską, Prezes Fundacji Otwarty Dialog.

DSC_0251.jpg

Prezes Fundacji Otwarty Dialog zwróciła się do władz Kazachstanu z prośbą o zapewnienie Kozlovovi odpowiedniej opieki medycznej. W odpowiedzi Departament Służby Konsularnej MSZ RK stwierdza, że obywatel RK, Vladimir Kozlov, skazany przez sąd Kazachstanu za działania niezgodne z prawem podejmowane na terenie Kazachstanu, obywa swoją karę w kolonii karnej, gdzie dostępna jest służba medyczna.

 

"Jeśli skazany Kozlov rzekomo nie otrzymuje niezbędnej pomocy medycznej" - stwierdza Departament Służby Konsularnej - "to obywatelka RK, Aliyia Turusbekova, żona skazanego Kozlova, powinna zwrócić się do Komitetu Systemu Karnego Wykonawczego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i kierownictwa zakładu karnego EC-164/3 w Pietropawlosku dla rozpatrzenia wniosku".

 

Lyudmyla Kozlovska skierowała też wniosek do Administracji Prezydenta RK, zwracając się do władz o ułaskawienie skazanego oraz natychmiastowe przeniesienie go zgodnie z obowiązującym prawem do zakładu karnego najbliższego jego miejscu zamieszkania. Na wniosek odpowiedziała Prokuratura Generalna RK, która powołała się jeszcze raz na wyrok sądu z Aktau (obwód Mangistau) z 8 października 2012 r., skazujący Kozlova na 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, konfiskatę mienia i odbycie kary w kolonii karnej o rygorze ogólnym zgodnie z kodeksem karnym RK (art. 235, ust. 1, art 164, ust. 3, art. 170, ust. 2, art. 58, ust. 3). Przywołano też decyzje instancji apelacyjnej i kasacyjnej sądu obwodowego w Magistau z 19 listopada 2012 r. i 13 marca 2013 r., które podtrzymały wyrok Kozlova, odrzucając wniesione przez niego skargi.

 

Prokuratura wskazała też, że okres odbywania kary jest liczony od dnia 23 stycznia 2012 roku, a jej koniec przypada na 22 lipca 2019 r. Powołano się także na zarządzenie komisji ds. ułaskawień, zatwierdzonej dekretem Prezydenta RK dnia 5 lipca 2006 r. Zgodnie z punktem 2 zarządzenia Komisji ułaskawienie może być procedowane tylko na podstawie wniosku osoby skazanej przez sąd RK lub odbywającej karę zgodnie z wyrokiem wydanym przez sąd RK. Zgodnie z punktami 16 i 17 wymienionego rozporządzenia pisemny wniosek o ułaskawienie adresowany jest do Prezydenta RK przez administrację zasadu karnego, w którym skazany odbywa karę. Dalej wskazano, że do kompetencji Prokuratury Generalnej nie należy rozpatrywanie kwestii wizyt przedstawicieli UE oraz kazachstańskich i międzynarodowych organizacji obrony praw człowieka. Zgodnie z punktem 19 regulaminu wizyt zakladu karnego, zatwierdzonego rozporzadzeniem ministra spraw wewnętrznych dnia 29 marca 2012 r., kwestie odwiedzin w koloniach karnych i aresztach śledczych przez obywateli innych krajów oraz dyplomatów rozpatruje Ministerstwo Spraw Zagranicznych RK po uzgodnieniu z Komitetem Bezpieczeństwa Narodowego RK. Na koniec dodano, że zakład karny odwiedzili obywatele Polski, a w 2013 r. Kozlova niejednokrotnie odwiedzali przedstawiciele organizacji pozarządowych obwodu północno-kazachstańskiego.

 

"Co się tyczy przeniesienia Kozlova do zakładu karnego w Obwodzie Ałmatyńskim wyjaśniam, że zgodnie z p.3 art. 68 Kodeksu Karnego Wykonawczego skazani są kierowani na odbywanie kary do odpowiedniego zakładu karnego systemu karnego-wykonawczego w innym obwodzie zgodnie ze wskazaniem uprawnionego organu (Komitetu Systemu Karnego-Wykonawczego MSW RK)". W związku z tym, według wyjaśnień złożonych przez Prokuraturę Generalną Kozlov powinien zwracać się z wnioskiem o przeniesienie do przewodniczącego Komitetu Systemu Karnego-Wykonawczego MSW RK.

 

 
 
tagi: Kozlov


All Rights Reserved 2013 vladimirkozlov.org Legal Disclaimer O fundacji