Facebook Twitter

aktualności

PEN International - Kazachstan: według ONZ oceniającego poziom przestrzegania praw człowieka, rząd musi się zobowiązać do ochrony wolności słowa

 

 

 

Według przedstawionego dziś stanowiska PEN International, władze Kazachstanu powinny odpowiedzieć na wezwania do większej ochrony wolności słowa skierowane przez kilka państw podczas dzisiejszego przeglądu przestrzegania praw człowieka w tym kraju.

 

Światowe stowarzyszenie pisarzy wezwało Kazachstan do wypełniania wynikającego z prawa międzynarodowego zobowiązania do ochrony wolności słowa, oraz wysunęło szereg rekomendacji na temat tego, w jaki sposób lepiej chronić to prawo, formułując je we wniosku skierowanym do ONZ w lutym bieżącego roku wspólnie z organizacją Artykuł 19 and oraz lokalną grupą ds. praw człowieka w Kazachstanie, Adil Soz.

 

Na rekomendacje te składa się wezwanie Kazachstanu do dekryminalizacji zniesławienia, zapobiegania atakom na prawo do wolności zgromadzeń, przeprowadzenia reform prawa w kierunku ochrony wolności słowa w Internecie oraz zaprzestania stosowania karcerów jako narzędzia tortur i maltretowania.

 

Podczas swojej wizyty w Kazachstanie we wrześniu, zorganizowanej wraz z kazachskim PEN Clubem, Prezes PEN International John Ralston Saul, Sekretarz ds. Międzynarodowych Hori Takeaki oraz Dyrektor Wykonawczy Carles Torner spotkali się z Szefem Kancelarii Prezydenta, Nurlanem Nigmatulinem, i wyrazili wątpliwości zawarte we wspólnym wniosku.

 

Podczas tego spotkania, PEN wezwał także do uwolnienia Vladimira Kozlova, dziennikarza, obrońcy praw człowieka oraz założyciela opozycyjnej partii politycznej Alga!, który odbywa karę siedmiu i pół roku pozbawienia wolności za 'podżeganie do niepokojów społecznych oraz nawoływanie do obalenia ustroju konstytucyjnego państwa'. Członek PEN z Kazachstanu, Vladimir Karcev oraz Dyrektor Wykonawczy PEN International, Carles Torner, zdołali odwiedzić Kozlova w więzieniu:

 

"Kozlov - podobnie jak wszyscy pisarze, którzy zostali uwięzieni wyłącznie z powodu pokojowego korzystania z prawa do swobody wypowiedzi - jest jednym z nas. Zanim wyszedłem, powtórzyłem, że istotę pracy PEN stanowi nasza nieustająca walka o wolność wypowiedzi i to, o za czym się wszyscy opowiadamy, oraz że będziemy w dalszym ciągu prowadzić kampanię na jego rzecz i będziemy jego głosem, tak jak on działał na rzecz innych, dopóty dopóki nie będzie mógł zająć miejsca pośród nas. - Carles Torner, Dyrektor Wykonawczy, PEN International.

 

Kozlov został aresztowany w 2012 roku, krótko po wygłoszeniu wystąpienia skierowanego do Parlamentu Europejskiego na temat zabicia przez policję 15 robotników naftowych w Zhanaozen. Wzywał on wówczas do przeprowadzenia międzynarodowego dochodzenia w sprawie tych wydarzeń. Niezależni obserwatorzy, którzy śledzili jego losy po aresztowaniu donosili, że nie miał on sprawiedliwego procesu.

 

Kozlova symbolizowało 'Puste Krzesło' podczas 80. Kongresu PEN International, który odbywał się w dniach 29 września - 2 października w Biszkeku, w Kirgistanie. List, który napisał on z więzienia do Gromadzenia Delegatów PEN, odczytał Prezydent kazachskiego PEN Clubu, Bigeldy Gabdullin.

 

Podczas spotkania w Kancelarii Prezydenta, przedstawiciele PEN wyrazili także swoje obawy co do złego traktowania uwięzionego poety i działacza społecznego, Arona Atabeka. Atabek jest przetrzymywany w więzieniu o bardzo surowym rygorze od 2007 r., a większość tego czasu spędził w karcerze, co stanowiło karę za napisanie książki, w której krytykował Prezydenta Nursultana Nazarbayeva. Atabek został pobity i odmówiono mu należytej opieki medycznej, dostępu do światła słonecznego i systematycznego kontaktu z rodziną.

 

Źródło: PEN International

 
 
tagi: Kozlov PEN International


All Rights Reserved 2013 vladimirkozlov.org Legal Disclaimer O fundacji