Facebook Twitter

aktualności

Polscy europarlamentarzyści apelują w sprawie V. Kozlova. ESDZ nie udało się zorganizować spotkania z Kozlovem

 

 

Bruksela, 21.01.2015 

 

Polscy europarlamentarzyści zwrócili się w pisemnym zapytaniu do Wysokiej przedstawiciel Unii ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w sprawie kazachstańskiego opozycjonisty, Vladimira Kozlova. Na pytanie o działania podjęte przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) Federica Mogherini zapewniła o monitorowaniu sprawy Kozlova oraz nieskutecznej próbie zaaranżowania spotkania z uwięzionym działaczem.  

 

Reprezentujący Europejską Partię Ludową (PPE) deputowani Jan Olbrycht, Jacek Saryusz-Wolski, Jarosław Wałęsa oraz Bogdan Wenta poinformowali o pozbawieniu Kozlova możliwości kontaktu z żoną oraz istnieniu zagrożenia ponownego przeniesienia go do kolonii karnej w kazachstańskiej części Syberii, gdzie panują bardzo ciężkie warunki. Jak przypominają deputowani wcześniej podczas odbywania kary na wschodnich rubieżach kraju Kozlov miał problemy zdrowotne. Oddalona od Almaty kolonia ograniczyła także możliwość kontaktu z rodziną. Władze urządzały też prowokacje wymierzone w Kozlova, a jego życiu groziło niebezpieczeństwo.

 

Znamienny - jak zwracają uwagę deputowani, był też sam moment aresztowania Kozlova, które nastąpiło zaledwie kilka dni po jego powrocie ze spotkań w UE, na których omawiane były zagadnienia naruszeń praw człowieka w Kazachstanie. Tym samym deputowani zwrócili uwagę na sprzeczność pomiędzy działaniami Astany a zaleceniami Parlamentu Europejskimi udzielonymi podczas negocjacji w sprawie wzmocnionej umowy o partnerstwie i współpracy z Kazachstanem. Ich zdaniem sprawa Kozlova jest też wykorzystywanym przez władze narzędziem nacisku na przeciwników reżimu, którzy wyemigrowali z kraju.

 

Wobec tego deputowani zapytali czy Wysoka przedstawiciel i ESDZ wiedzą o ostatnich wydarzeniach oraz czy są one omawiane z kachstańskimi władzami i jakie konkretne działania podejmuje ESDZ by zaprzestać łamaniu praw Kozlova.

 

W odpowiedzi Federica Mogherini zapewniła, że sprawa Kozlova jest monitorowana oraz była poruszana podczas rozmów z władzami Kazachstanu. W 2012 roku Wysoka przedstawiciel zachęcała także do rewizji procesu działacza, a samym procesom przyglądali się unijni dyplomaci. Także w ostatnich miesiącach Kozlov był przedmiotem rozmów pomiędzy MSZ RK a delegaturą UE w Kazachstanie - poinformowała Mogherini. Przedstawiciele delegatury starali się o spotkanie z Kozlovem. Dwukrotnie pisali w tej sprawie do władz kraju (w czerwcu oraz październiku), lecz jak stwierdza "nie otrzymano satysfakcjonującej odpowiedzi".

 
 
tagi:


All Rights Reserved 2013 vladimirkozlov.org Legal Disclaimer O fundacji