Facebook Twitter

aktualności

Radzieckie metody kierownictwa kolonii karnej: według kłamliwego raportu Kozlov stanowi zagrożenie dla współwięźniów

 

 

Kazachstan, 18.12.2014

 

Z charakterystyki Kozlova napisanej przez naczelnika kolonii, w której opozycjonista odbywa karę pozbawienia wolności, wynika iż stanowi on zagrożenie dla współwięźniów. Nieodpowiadający prawdzie opis posłużył jako argument za odmową zmiany warunków odbywania kary. Kazachstańskie władze kolonii karnej czerpią tym samym pełnymi garściami z najgorszych metod stosowanych przez radzieckie więziennictwo w minionej epoce. Jednocześnie świat nie zapomina o więzionym opozycjoniście - Madeleine Albright jednoznacznie nazwała jego proces. "krokiem w złym kierunku"

 

08.12.2014 Sąd Kapszagajski oddalił apelację złożoną przez Kozlova. Opozycjonista odwołał się od nałożonej na niego kary za przebywanie w nieprzypisanej mu jednostce. Wcześniej 05.08.2014 Kozlovowi odmówiono przeniesienia do kolonii o lżejszym rygorze. Zgodnie z artykułem 73 kodeksu karnego wykonawczego RK w zależności od sprawowania i postawy wobec pracy w kolonii, skazany na pozbawienie wolności po odbyciu 1/3 wyroku może zostać przeniesiony do innego miejsca odbywania kary. Dokładnie 23.07.2014 minęło dwa i pół roku od kiedy Kozlov przebywa w więzieniu, co uprawniało go do ubiegania się o przeniesienie do kolonii półotwartej, o lżejszym rygorze, gdzie dopuszczane są m.in. odwiedziny rodziny. Wniosek Kozlova jednak odrzucono, a decyzję uzasadniono czterema naganami, o których opozycjonista nie został wcześniej poinformowany. Zdaniem obrońców praw człowieka i bliskich lidera partii Alga! nagany stanowiły jedynie pretekst do udzielenia Kozlovowi odmowy. Jedna z nagan dotyczyła przebywania Kozlova w nieprzypisanej mu jednostce - administracja odkryła, że według dokumentów powinien znajdować się w innej części kolonii. Zarzucono, więc Kozlovowi, że karę pozbawienia wolności odbywa w złej części kolonii. Mimo iż żaden więzień nie jest w stanie sam zdecydować, gdzie trafi. Oskarżenie to postanowił zaskarżyć Kozlov, sąd jednak nie przychylił się do jego wniosku i odrzucił apelację 08.12.2014.

 

Niedawno wypłynęła też charakterystyka Kozlova sporządzona przez naczelnika kolonii LA 155/14 Abylgazy'ego Idilova. Na jej podstawie sąd odmówił przeniesienia opozycjonisty do kolonii o lżejszym rygorze. Z charakterystyki wynika, iż Kozlov "niesumiennie odnosi się do pracy", "nie okazuje skruchy", nie wymaga wiele od siebie i nie chce się dokształcać. Jego moralne i intelektualne predyspozycje Idilov ocenił jako średnie. Stwierdził także, że były lider partii Alga! stanowi zagrożenie dla otoczenia i wymaga kontroli administracji zakładu. Na koniec stwierdził także, iż "Kozlov nie wstąpił na drogę poprawy". Po raz kolejny, więc administracja sięgnęła po fałszywe dowody, by pozbawić założyciela partii Alga! możliwości złagodzenia warunków odbywania kary. 

Charakterystyka jest jednocześnie cyniczną próbą podważenia wiarygodności opozycjonisty. Kozlov, będąc na czele największej w Kazachstanie partii opozycyjnej mobilizował różne grupy społeczne do przeciwstawienia się represyjnej polityce władz. Był wielokrotnie zapraszany do parlamentów krajów europejskich, a także do Parlamentu Europejskiego, stając się międzynarodowym orędownikiem zmian w Kazachstanie. Jego uwolnienia domagają się organizacje obrony praw człowieka na całym świecie. W swoim ostatnim przemówieniu Madeleine Albright wymieniła sprawę Kozlova jako przeszkodę w zacieśnianiu stosunków między USA i Kazachstanem, a jego proces nazwała "krokiem w złym kierunku".

 

Vladimirowi Kozlovowi bezpodstawnie odmówiono złagodzenia warunków odbywania kary, dlatego apelujemy o poparcie dla żądań wysuwanych przez nas wobec kazachstańskich władz:

 

  • Dokonanie ponownego rozpatrzenia decyzji w sprawie udzielenia odmowy Vladimirowi Kozlovowi złagodzenia warunków odbywania kary;
  • Zaprzestanie nacisków i prowokacji wobec Kozlova mających na celu przetrzymywanie go w kolonii w Zarechnoye (LA 155/14);
  • Sprostowania przez władze kolonii karnej oszczerczej charakterystyki Kozlova, która dyskredytuje opozycjonistę w oczach międzynarodowej opinii publicznej;
  • Zagwarantowanie wykonania rezolucji Parlamentu Europejskiego, który już trzykrotnie (rezolucje z 22.11.2012, 18.04.2014, 13.03.2014) wzywał władze Kazachstanu do przestrzegania praw człowieka i uwolnienia więźniów politycznych.

 

Fragmenty charakterystyki, która posłużyła do odmowy zmiany warunków odbywania kary:

 

1.png

 

…zgodnie z artykułem 102 KKP RK ma stosunek negatywny.  Nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia dla społeczeństwa jakie spowodował popełniony przez niego czyn , nie okazuje skruchy. Do wymogów prawa karnego i karnego wykonawczego Republiki Kazachstanu odnosi się w sposób zadowalający. Wymogów ustalonego trybu odbywania kary, zasad związanych z porządkiem dnia przestrzega, jednak wymaga kontroli ze strony administracji kolonii karnej.   Nie narusza zasad higieny osobistej. W stosunku…

 

 2.png

 

Zachowanie jest stosowne. Czasami podwyższona impulsywność lub pojawiająca się reakcja mogą być niebezpieczne dla otoczenia. Poziom intelektualny średnie.

 

3.png 

 

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione fakty, uważamy, że skazany Kozlov V.I. nie wstąpił na drogę poprawy.
Naczelnik oddziału nr 5
Starszy porucznik prawa  E. Imanberdiyev  [podpis nieczytelny].
ZGADZAM SIĘ
Naczelnik Oddziału Pracy Wychowawczej z Osadzonymi  Sh. Kasabayev  [podpis nieczytelny].

 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt:
Piotr Borowiec - [email protected]
Katarzyna Szczypska - [email protected]
Zhanar Kassymbekova - [email protected]
Fundacja Otwarty Dialog

 
 
tagi:


All Rights Reserved 2013 vladimirkozlov.org Legal Disclaimer O fundacji