Facebook Twitter

aktualności

Sąd w Kazachstanie wyrzuca na bruk żonę i dziecko Vladimira Kozlova

10 maja 2014 Ałmaliński Sąd Rejonowy w Ałmaty podjął decyzję o przepadku mieszkania Vladimira Kozlova na rzecz państwa. Tym samym kazachstański wymiar sprawiedliwości może pozbawić dachu nad głową żonę oraz dziecko dysydenta.

 

"Prokurator Dariga Kyżyrowa (uczestniczyła w sprawie o likwidację partii Alga!) oraz egzekutorzy sądowi żądali konfiskaty nie bacząc na jakiekolwiek okoliczności. Jest im wszystko jedno, że małe dziecko zostanie wyrzucone na ulicę. Oczywiście jest jeszcze apelacja... Ale po co to wszystko?!.... To smutne" - napisała Aliya Turusbekova, żona Vladimira Kozlova, na portalu społecznościowym Facebook.

 

W uzasadnieniu swojej decyzji sąd oznajmił, że "zgodnie z p. 3 art. 71 Kodeksu Karno-Procesowego Republiki Kazachstan, wyrok w sprawie karnej, który wszedł w życie i w którym przewidziano odszkodowanie, obowiązuje sąd rozpatrujący sprawę o obywatelsko-prawnych konsekwencjach uczynków osoby, wobec której został wydany wyrok sądu". Sąd w Obwodzie Mangistauskim w październiku 2012 roku zadecydował, że konfiskacie podlegają również pomieszczenia mieszkalne.

 

Decyzja sądu to rezultat wyroku sądowego z października 2012 roku. Vladimir Kozlov nie tylko został pozbawiony wolności, ale i całego majątku. Na oficjalny majątek polityka składały się w dużej części aktywa faktycznie należące do niezarejestrowanej i zdelegalizowanej partii Alga!. Do konfiskaty zakwalifikowano również miejsce zamieszkania Kozlova i jego żony. Tymczasem Kodeks Karno-Procesowy Kazachstanu przewiduje, że nie podlega konfiskacie "dom mieszkalny, mieszkanie lub oddzielne jego części, jeżeli skazany lub rodzina mieszkają tam na stałe". W związku z powyższym polityk zwrócił się do sądu z wnioskiem o zniesienie aresztu na mieszkanie, w którym przebywała Aliya Turusbekova wraz synem.

 

Na podstawie: ablyazov.org

 
 
tagi: Kozlov Turusbekova


All Rights Reserved 2013 vladimirkozlov.org Legal Disclaimer O fundacji