Facebook Twitter

aktualności

Vladimir Kozlov nie otrzymuje właściwej opieki medycznej w więzieniu

Podczas pobytu w kolonii karnej stan zdrowia 52-letniego kazachstańskiego opozycjonisty znacznie pogorszył się. Z powodu braku niezbędnego sprzętu medycznego i odpowiednich specjalistów w instytucji karnej, Vladimir Kozlov nie otrzymuje właściwej opieki.

 

Krewni i bliscy apelują do władz Kazachstanu o umożliwienie sprowadzenia odpowiednich specjalistów lub hospitalizacji opozycjonisty.

 

W dniu 03.04.2013 r. Aliya Turusbekova, żona skazanego polityka Vladimira Kozlova, otrzymała od niego kolejne listy z kolonii karnej Nr ЕС-164/3, znajdującej się w Petropavlovsku. Vladimir Kozlov wysłał listy w dniu 03.03.2013 r., lecz zostały one dostarczone dopiero po miesiącu.

 

Aliya Turusbekova poinformowała Fundację Otwarty Dialog o pogorszeniu stanu zdrowia Vladimira Kozlova i o braku w jego kolonii odpowiednich warunków do leczenia. Między innymi, w swoich listach Vladimir Kozlov mówi o zaostrzeniu bólów w stawie biodrowym oraz w zoperowanym miejscu (w lutym 2012 r. w szpitalu KBN zoperowano mu przepuklinę).

 

Kiedy Vladimir Kozlov zaczął skarżyć się na skurcze żołądka, w oddziale medycznym kolonii karnej zrobiono mu USG. Na razie nie ustalono przyczyn bólów stawów. Vladimir Kozlov uskarża się również na ból zębów, jednak w oddziale medycznym nie ma sprzętu, niezbędnego do leczenia: lekarze w zakładzie karnym mogą jedynie wyrywać chore zęby.

 

Aliya Turusbekova poinformowała Fundację Otwarty Dialog o pogorszeniu stanu zdrowia Vladimira Kozlova i o braku w jego kolonii odpowiednich warunków do leczenia.

 

Fundacja "Otwarty Dialog" wyraża głębokie zaniepokojenie stanem zdrowia Vladimira Kozlova. Żądamy, by władze Kazachstanu zainterweniowały w tej sprawie i zapewniły Vladimirowi Kozlovowi odpowiednią opiekę medyczną. W przeciwnym razie, Kazachstan naruszy swoje zobowiązania międzynarodowe.

 

Zgodnie z międzynarodowymi standardami, odmowa dostarczenia niezbędnej opieki medycznej może być traktowana jako nieludzkie lub poniżające traktowanie. W szczególności, zgodnie z Artykułem 16 "Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania" - każde państwo członkowskie zobowiązuje się do zapobiegania na całym terytorium, podlegającym jego jurysdykcji, innym aktom okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

 

Analogiczna norma jest również zapisana w Artykule 7 "Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych", który został przez Kazachstan ratyfikowany.

 
 
tagi:


All Rights Reserved 2013 vladimirkozlov.org Legal Disclaimer O fundacji