Facebook Twitter

aktualności

Vladimir Kozlov wysłany do kazachskiej części Syberii

 siberia.jpg

 

Decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Kazachstanu, opozycyjny polityk został wysłany do miejsca odbywania kary niezgodnie z miejscem zamieszkania - miasto Petropavlovsk w obwodzie północnokazachstańskim. 


Decyzja ta pozostaje w jawnej sprzeczności z artykułem 68 kodeksu postępowania karnego, ponieważ pozbawia Vladimira Kozlova możliwości utrzymywania kontaktów z bliskimi. Od razu po przybyciu do miejsca odbywania kary, skazanego umieszczono w lodowatym karcerze. Bliscy i obrońcy praw człowieka nie mają możliwości kontrolowania czy w kolonii są przestrzegane prawa Vladimira Kozlova.

 

16.12.2012 Vladimir Kozlov dotarł do obwodu północnokazachtańskiego. Temperatura w tym rejonie kraju dochodzi do -40°С. W okresie od 16.12.2012 do 24.12.2012 Vladimir Kozlov przebywał w karcerze. Ze swoim adwokatem Vladimir Kozlov zdołał się spotkać dopiero 25.12.2012. Wcześniej kierownictwo kolonii pod różnymi pretekstami nie dopuszczało do niego adwokatów[1].


Jak już informowaliśmy, w nocy z 24.11.2012 na 25.11.2012 Vladimir Kozlov został wysłany z Aresztu Śledczego w Aktau w nieznanym kierunku. Żona Vladimira Kozlova, wbrew przysługującemu jej prawu, nie zdołała spotkać się z mężem przed jego wysłaniem do miejsca odbywania kary. Wysyłka została poprzedzona przeszukaniem celi Vladimira Kozlova, którego dokonali funkcjonariusze Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego. W wyniku przeszukania został znaleziony rzekomo telefon komórkowy.

 

Krewni nazwali to prowokacją. Uważają, że zakazany przedmiot nie mógł znaleźć się w celi, ponieważ wszystkie osoby odwiedzające Vladimira Kozlova były dokładnie przeszukiwane. Pod pretekstem posiadania zabronionego przedmiotu Vladimir Kozlov został ukarany 10 dniami pobytu w karcerze. Pierwszy dzień kary 24.11.2012 Vladimir Kozov spędził w lodowatym karcerze Aresztu Śledczego w Aktau na betonowej podłodze, bez dostępu do toalety, w temperaturze -5 °С[2].

 

Temperatura w tym rejonie kraju dochodzi do  -40°С. 

 

30.11.2012 dziennikarze dowiedzieli się, że Vladimir Kozlov przebywa w mieście Taraz w obwodzie zhambulskim na południu Kazachstanu. Kierownictwo Aresztu Śledczego w Tarazie zakazało współpracownikom Vladimira Kozlova przekazywania skazanemu produktów żywnościowych[3]. Obrończyni praw człowieka Zhemis Turmagambetova powiedziała, że planuje się wysłanie Vladimira Kozlova z Tarazu do obwodu północnokazachstańskiego (północne rubieże Kazachstanu przy granicy z Rosją).

 

Obrończyni prawa człowieka zaznaczyła, że poprzez takie działania władze Kazachstanu w rażący sposób łamią artykuł 68 kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którym skazany powinien odbywać karę w kolonii zgodnie z miejscem ostatniego zamieszkania przed aresztowaniem (w przypadku Vladimira Kozlova jest to miasto Almaty). 30.11.2012 Aliya Turusbekova, żona Vladimira Kozlova, zwróciła się do ministra spraw wewnętrznych Kalmukhambetova Kasymova, z żądaniem udzielenia oficjalnych wyjaśnień w sprawie miejsca odbywania kary przez jej małżonka[4].

 

Po upływie dwóch tygodni, 14.12.2012 z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Kazachstanu nadeszła oficjalna odpowiedź: "Uwzględniając fakt, że na terenie obwodu mangistauskiego nie ma kolonii karnej o ogólnym rygorze, areszt śledczy w Aktau podlega Wydziałowi Służby Wykonania Kar w obwodzie północnokazachstańskim".

 

Dmitriy Kozlov, brat Vladimira Kozlova, twierdzi, że władze poprzez swoje działania całkowicie ignorują prawo, co oznacza jawne rozprawianie się z politycznymi oponentami.

 

W związku z tym, Vladimir Kozlov został wysłany do zakładu karnego ЕС-164/3 w obwodzie północnokazachstańskim[5]. Po kilku dniach minister spraw wewnętrznych poinformował Ivana Kozlova, syna Vladimira Kozlova, że według posiadanych przez niego informacji na dzień 20.12.2012, skazany nie zwracał się z wnioskiem o przeniesienie go do kolonii zgodnie z miejscem jego zamieszkania[6].

 

Według relacji krewnych, w dniu 16.12.2012 Vladimir Kozlov został przewieziony do obwodu północnokazachstańskiego i znajduje się pod adresem: 150000 Republika Kazachstanu, miasto Petropavlovsk, ul 1-ya Zarechnaya, 100, zakład karny ЕС 164/3. Kolonia ta jest znana z surowego rygoru i ścisłej kontroli kierownictwa zakładu karnego. Po przybyciu na miejsce, Vladimirowi Kozlovowi pozwolono zadzwonić do żony Aliyi Turusbekovej.

 

W czasie trzyminutowej rozmowy zdołał jej powiedzieć, że temperatura w obwodzie północnokazachstańskim wynosi -40 °С, ale wydano mu walonki, a następnie wysłano do karceru na 9 dni. Po upływie tej kary, Vladimirovi Kozlovowi wyznaczono jeszcze 15 dni kwarantanny. W trakcie rozmowy Aliya Turusbekova domyśliła się, że mąż jest bardzo przeziębiony. Eksperci i krewni przypuszczają, że Vladimir Kozlov został umieszczony w karcerze z powodu słów, jakie wypowiedział po przeszukaniu w areszcie śledczym w Aktau.


Jak powiedział nam Yevgeniy Zhovtis, w obwodzie mangistauskim rzeczywiście nie ma kolonii o ogólnym rygorze, dlatego skazanych z tego regionu wysyła się głównie do obwodu aktobińskiego, atyrauskiego i północnokazachstańskiego. To jednak nie może dotyczyć Vladimira Kozlova, ponieważ przed aresztowaniem mieszkał w Almaty. W samym mieście Almaty nie ma kolonii o zaostrzonym rygorze. Jest w obwodzie almatińskim (osada Zarechnyy).

 

Zgodnie z przepisami kazachstańskimi miasto Almaty i obwód almatiński to różne jednostki terytorialno-administracyjne. Ale z punktu widzenia odbywania kary miasto Almaty i obwód almatiński podlegają pod Wydział Służby Wykonania Kar. Yevgeniy Zhovtis zauważył również, że zgodnie z logiką kodeksu postępowania karnego, w przypadku niewystępowania kolonii w miejscu zamieszkania, skazanego należy wysłać do najbliższej kolonii, aby zapewnić mu możliwość utrzymywania kontaktów z rodziną. Z tego powodu, zgodnie z prawem Vladimir Kozlov powinien odbywać karę w obwodzie almatińskim.

 

W związku z wysłaniem Vladimira Kozlova do kolonii karnej niezgodnie z miejscem jego zamieszkania, Aliya Turusbekova ma zamiar wystosować pismo do Prokuratury Generalnej.

 

Dmitriy Kozlov, brat Vladimira Kozlova, twierdzi, że władze poprzez swoje działania całkowicie ignorują prawo, co oznacza jawne rozprawianie się z politycznymi oponentami. Brat skazanego opozycjonisty jest przekonany, że "kompletne bezprawie odbywa się za milczącą zgodą społeczności międzynarodowej", - i apeluje do dyplomatów, polityków UE i USA, o skierowanie sankcji wobec władz kazachskich, odpowiedzialnych za represje.

 

Krewni skazanego Vladimira Kozlova, podkreślają, że lider partii "Alga!" został skazany za działalność opozycyjną i występowanie w obronie praw człowieka, przede wszystkim - za reprezentowanie interesów strajkujących naftowców w Parlamencie Europejskim, Komisji Europejskiej i OBWE.

 

W dniu 17.01.2012 w Parlamencie Europejskim Vladimir Kozlov wystąpił na konferencji poświęconej sytuacji powyborczej w Kazachstanie oraz zhanaozeńskiej tragedii, a w dniu  19.01.2012 w tych samych sprawach spotkał się z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Po powrocie z Brukseli, w dniu 23.01.2012 Vladimir Kozlov został od razu aresztowany.

 

W wyroku sądu z dnia 08.10.2012 wydanym w sprawie opozycyjnego polityka, wskazano, że "Kozlov V. zabrał ze sobą Talgata Saktaganova do Warszawy i Brukseli, zorganizował spotkania z deputowanymi do Parlamentu Europejskiego, przygotował wcześniej tekst wystąpienia na temat strajku w Zhanaozenie, przyczynił się do wystąpienia z tym tektsem. Sam V. Kozlov wystąpił przeciwko władzy prezydenta i rządowi w Kazachstanie".

 

W związku z wysłaniem Vladimira Kozlova do kolonii karnej niezgodnie z miejscem jego zamieszkania, Aliya Turusbekova ma zamiar wystosować pismo do Prokuratury Generalnej. Aliya Turusbekova jest zaniepokojona faktem, że nie ma możliwości śledzenia przestrzegania praw Vladimira Kozlova w kolonii, położonej w najbardziej oddalonej północnej części Kazachstanu.

 

W komentarzu do kodeksu postępowania karnego wskazuje się na fakt, iż celem odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych zgodnie z miejscem zamieszkania jest społeczna resocjalizacja i utrzymanie kontaktów z rodziną. Przebywanie Vladimira Kozlova w kolonii karnej na terenie obwodu północnokazachstańskiego ma następujące skutki:

 

  •     całkowicie pozbawia Vladimra Kozlova możliwości kontaktowania się z krewnymi;
  •     uniemożliwia prowadzenie dokładnego monitoringu warunków pobytu i przestrzegania praw skazanego.      

 
 
tagi: Aktobe


All Rights Reserved 2013 vladimirkozlov.org Legal Disclaimer O fundacji