Facebook Twitter

Freedom House

"Organizacja “Freedom House” była świadkiem rażących naruszeń, które stawiają pod znakiem zapytania niezawisłość sądu, domniemanie niewinności i prawo do obrony. Istnieją również podstawy do podejrzeń o fałszowanie dowodów winy przez prokuraturę."

 
 
tagi: USA


All Rights Reserved 2013 vladimirkozlov.org Legal Disclaimer O fundacji