Facebook Twitter

Biogram Aliyi Turusbekovej

image

Aliya Turusbekova

Alija Turusbekowa (ang. Aliya Turusbekova)

 

Urodzona w 1982 roku działaczka obywatelska z Kazachstanu. Z wykształcenia prawnik. Od 2005 roku żona Władimira Kozłowa (ang. Vladimir Kozlov) - opozycjonisty z Kazachstanu, lidera partii Alga!, skazanego w 2012 roku na 7,5 roku więzienia. Proces Kozłowa został uznany przez opinię międzynarodową jako motywowany politycznie.

 

Pomimo otwartych gróźb ze strony KNB (służb bezpieczeństwa Kazachstnu), konfiskaty mienia, a nawet wyburzenia domu, Alija nie ustaje w staraniach o uwolnienie męża i odzyskanie jego dobrego imienia.
Spotyka się z politykami, dziennikarzami i działaczami organizacji pozarządowych z różnych krajów.

Facebook

All Rights Reserved 2013 vladimirkozlov.org Legal Disclaimer O fundacji